Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op onze website, maar er kunnen altijd onjuistheden en/of onvolledigheden op staan. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud en/of het gebruik van onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt. 

Wij doen ons best om misbruik te voorkomen. Maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Op deze website wordt informatie van derden geplaatst. Wij hebben geen zeggenschap over die informatie en zijn daarvoor ook niet aansprakelijk. 

In onze Algemene Voorwaarden hebben wij nog meer gevallen omschreven waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Alle informatie op de website, logo’s, ontwerpen, illustraties, tekst en andere materialen worden beschermd door auteursrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de hierboven genoemde verstrekte informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, fotografisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

Wij behouden ons het recht om deze Disclaimer aan te passen.